سلام روزتون قشنگ • ببر بنگال
 • يكشنبه ۸ اسفند ۹۵

پارسال رفتیم زیارت

شاعر در همین راستا میفرماید :

پارسال دسته جمعی رفته بودیم زیارت :دی البته با رفقا بازم :دی 

این دل بی مروت  :دی برگشتنی یهو چشمم افتاد بهش قلبم به گارام گوروم افتاد این دل لامصب بد جور گیر کرد بهش دیگه هیچی مجبور شدم 

رفتم جلو گفتم آقا بی زحمت دوتا سیخ کباب لطفا :دی چیه چرا اینطور نیگاه میکنید ؟ هان ؟ راجب من چی فکر کردید ؟ فکر کردید ما از اوناشیم :دی

خجالت بکشید :دی 

یهو رفقام اومدن گفتن پس ما چی ؟ این دل بی مروت :دی دیگه هیچی مجبور شدیم واسه رفقا هم بخریم :/

 • ببر بنگال
 • شنبه ۷ اسفند ۹۵

عشق و عاشقی هم عجب معضلیه ها یا معزل یا معظل هرکدوم شما ایراد نگیرید :دی

میخواستم بگم که بابا عاشق نشید  و ازدواج کنید  هزارتا دردسر داره و این حرفا اما بعد که فکر کردم دیدم نمیشه و این حرفا .

ولی خدایی این عشق وعاشقی هم معضلیه ها واسه خودش ، مثل اگه عاشق یه بچه پولدار بشی چه بدونی پولداره چه ندونی فورا گارد 

میگیرن که بابا این واسه پولات کیسه دوخته اگه پولدارهم نباشه که میگن این لیاقت نداره ها و از این حرفا خوب البته بعضی وقتها هم همینطوره ها 

این یه سری کار بقیه رو خراب کردن . حالا این بحثها هیچ بحث دیگه اینکه مثلا دختره به پسره میگه مگه تو نمیگی منو دوس داری جونت واسم

در میره ؟ پس فلان کارو برای من بکن یا بلعکس پسره به دختره میگه  حالا اگه این کارو کرد که باز یه درخواست دیگه  اگه نه که  ولش میکنه

میره . یا اصلا طرف اونو به بازی میگیره بعد هم ولش میکنه میره یا بدتر از اون به هم نمیرسن . حالا قبول دارید عشق وعاشقی یه معضل (معزل ، معظل) بزرگیه ؟ 

پس بهتره که همون عاشق نشیم والا ...

 • ببر بنگال
 • جمعه ۶ اسفند ۹۵

خونه تکونی

مطمئنم خیلی هاتون با خوندن عنوان نقش بر زمین شدین خیلی هاتونم نفستون بند اومده :دی تعجبی هم نداره اینقده تنبلید که تو اسفند ماه

دنبال بهونه اید تا از زیر خونه تکونی در برید اما زهی خیال باطل اگه مامانا ساربونن میدونن شتر رو کجا بخوابونن :دی مامانا خوب میدونن چطور

از شما کار بکشن :دی 


الان هم لیست و وظیفهاتونو اینجا مینویسم که بدونید کارتون چیه :دی 


محمد حسین : فرشهارو ته میکنه میبره خوب میتکونه بعد میبره میشوره بعد هم می اندازه لب بون خشک بشه :دی 


ابوالفضل : همون وظیفه ی محمد حسین وظیفه شما هم هست :دی دکتر پرواز : شما هم شیشه ها رو فعلا تمیز کنید تا وظیفه ی بعدی :دی 


دکتر ماهی گلی : شما هم مثل دکتر پرواز شیشه ها رو تمیز کنید :دی 


بهار خادمی : شما جارو بگیر دستت اتاقارو جارو کنید :دی 


بهار پاتریکیان : شما هم همینطور :دی 


سحر : شما هم آشپز خونه رو بریزید بیرون تمیز کنید :دی 


المی : شما هم همینطور :دی 


مستر سه نقطه : شما هم این لیست خرید رو بگیرید برید این وسایل رو خرید کنید :دی 


 نسیم : شما هم برید گل گلدونا رو عوض کنید وپاون هم کود بریزید :دی 


آقای سین : شما هم امروز قرعه استراحت خوردید تا فردا :دی 


منتظر المهدی : شما هم امروز قرعه استراحت خوردید تا فردا :دی 


ام اسی خوشبخت : شما هم برید کمدهارو خالی کنید و تمیز کنید :دی 


علی رحمانی پور : شما هم فرشارو بشورید :دی 


خوب این اسامی رو دادن به من که وظایفشون رو بهشون انتقال بدم بقیه هم که وظایفشون  رسید اعلام میکنم اون در رو ببندین در نرن :دی 

خخخخخخخخ

 • ببر بنگال
 • چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵

ما همان ادمایی هستیم که ...

ما همان آدمهایی هستیم که به راحتی دیگران را ترک میکنیم

اما وقتی کسی ترکمان میکند

جوری که انگار دنیا به آخر رسیده باشد

بغض گلویمان را خفه می کند ...


 • ببر بنگال
 • دوشنبه ۲ اسفند ۹۵

علائم در آزمایش

 ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺗﺎﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ :


ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺪﺭﺩﺗﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ 


ﺣﺮﻭﻑ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ

 


ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ :
FBS --------- ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ
MCHC ------ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
WBC ------- ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ...
RBC -------- ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ
HB --------- ﻫﻤﻮ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
HC --------- ﻫﻤﺎﺗﻮ ﻛﺮﯾﺖ ‏) ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ‏(
HCV ------- ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ
HCH ------- ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺩﺭ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ
R.D.W ----- ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ
PLT -------- ﺷﻤﺎﺭﺵ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ
PTE -------- ﺩﺭ ﺻﺪ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ
MPV ------- ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ
MCH ------- ﻭﺯﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ
MCV ------- ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ
M/E -------- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ
RDW ------ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﻣﻨﺤﻨﯽ
UA --------- ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺩﺭﺍﺭ ‏) PH ،ﺭﻧﮓ ،ﺑﻮ،ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ‏(
---------TGs ﺗﺮﯼ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ‏) ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺳﻮﺏ ﺩﺭ ﺭﮔﻬﺎ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ‏(


 • ببر بنگال
 • پنجشنبه ۲۸ بهمن ۹۵

من خدایی دارم

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است

نه در آن بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند، او مرا می خواهد

 • ببر بنگال
 • سه شنبه ۲۶ بهمن ۹۵

حواستون رو جمع کنید...

حواستون به آرزو هایی که میکنین باشه...

شانس نداریم که...

این همه آرزو داریم، بعد میزنه یه آرزوی چرت که میکنیم، در دم برآورده میشه!


 • ببر بنگال
 • يكشنبه ۲۴ بهمن ۹۵

مرو راه بی راهه

*مرو راهی که با ریگی بلغزی

مشو بیدی که با بادی بلرزی

تو را قدر و تو را قیمت گران است

مکن کاری که یک ارزن نیرزی . . .
 • ببر بنگال
 • پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵

thank God

Tomorrow that will never finish is a good excuse for being hopeful, for a better life, for a comfortable breathing, thank God

 • ببر بنگال
 • شنبه ۱۶ بهمن ۹۵