۱۳ مطلب با موضوع «متن زیبا» ثبت شده است

که ندانی غم چیست ...ازصدای گذر آب چنان می فهمم

 تندتر از آب روان عمرمان میگذرد

ارزش غم خوردن نیست

آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...
 • ببر بنگال
 • شنبه ۵ فروردين ۹۶

+++

همه آبهای دریاها هم نمیتوانند یک کشتی را غرق کنند

مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند

بنابراین

تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت

مگر اینکه شما اجازه بدهید...

 • ببر بنگال
 • سه شنبه ۱ فروردين ۹۶

به کسی اعتماد کن که ...

در زندگیت به کسی اعتــــماد کن ،

که به او ایمــــان داری  نه احســاس . . .

 • ببر بنگال
 • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

الهی ...

الهی ؛ اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست،

که تو دارایی منی...

الهی ، در،بسته نیست ، ما دست و پا بسته ایم...

الهی ، چون توانستم، ندانستم و

چون دانستم، نتوانستم 

الهی ، مقدور فرما آنچه ذبح می شود

نفسانیت ما باشد به پای ربانیت تو...

 • ببر بنگال
 • جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

حکایت ما...

حکایت ما،
حکایت آن گنـدمـزاری ست
که سر بـر شانه آسیابان گذاشت؛
برای گفتن دردهایش ...

 • ببر بنگال
 • پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵

دیدار باخدا...

  دیدارِ خدا بُوَد مُیَسَر

      با دیده ی دل، نه دیده ی سر ...

 • ببر بنگال
 • سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵

زلال باشید...

زلال باشید...پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند؛
و انسانها به دلهای پاک،
زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند،
و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد میکنند،
پس خوشا بحال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند...

 • ببر بنگال
 • يكشنبه ۲۲ اسفند ۹۵

اشتباهات

همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستند

اما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماست

که شما را به موفقیت میرساند

 • ببر بنگال
 • شنبه ۲۱ اسفند ۹۵

یکرنگ بمان...

پــرنده، لب تنگ ماهی نشسته بود و به مــاهی نگاه می کرد و می گفت:
سقف قفست شکسته
! چـــــرا پــــــرواز نمــــی کنـــی؟

یکرنگ بمان ،
حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . .

 • ببر بنگال
 • پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵

ما همان ادمایی هستیم که ...

ما همان آدمهایی هستیم که به راحتی دیگران را ترک میکنیم

اما وقتی کسی ترکمان میکند

جوری که انگار دنیا به آخر رسیده باشد

بغض گلویمان را خفه می کند ...


 • ببر بنگال
 • دوشنبه ۲ اسفند ۹۵