آقا فرض کنید زیاد سیر یا پیاز خوردید ویهو یه کار فوری پیش اومد که مجبورید با یه نفر هم صحبت کنید . برای اینکه بوی سیر طرفو اذیت نکنه چیکار میکنید؟ و اینکه این کلماتی که قرار به کار ببرید یه کلماتیه که مثل این میمونه اداش که داری هاااااااااع میکنی تو صورت طرف.


عاقا نخند جواب بده فکر کن یهو برات پیش میاد نمیدونی چیکار کنی . :دیییییییییییییییییی