لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام :)
دوست دارم عشقمجملات عاشقانه زیبا و رمانتیک
قدم زدن زیر باران … گرفتن دست های تو … این چیزی است که آرزوی آن را دارم
عاشقانه های ناب کوتاه و زیبا


عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارممتن زیبا و عاشقانه برای عشقملبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست


دوستت دارم عزیزم