تقدیم به همه ی دوستان خوبم.


خوب حالا اونایی که حوصلشون سر رفته  یه دستمال ببندن کمرشون یکی هم بگیرن دستشون بیان وسط :دی