آهنگهای بی کلام پر از حرفند پر از شور واحساس حس های خوبی که حال ادمو خوب میکنه . یا حس عجیبی میده به ادم

بعضی هاشونم ادمو غمگین میکنه ولی حال آدمو خوب میکنه .

چقدر پر از حرفند این اهنگهی بی کلام .:))