دیروز رفتیم میدان تیر . اول مارا شطرنجی کنید :/

اول از همه بگم افتضاح بود . نخند خو سرت میادا -_-

نمیدونم چرا من هروقت اسم میدون تیر رو میشنوم بدجور استرس میگیرم چه برسه که اونجا باشمو بخوام تیرهم بزنم :/ یعنی تیرام یا میخورد به سیبل

بغلی یا میخورد به کوه :/ اصلا سیبل رو گم کرده بودم :/بی ربط نوشت : عاقا ما هروقت خواستیم یه چیزی بخریم  دقیقا همون روز همون چیز کم یاب میشه اصلا آب میشه میره تو زمین اصلا پیدا نمیشه :/

برای شما هم همینطوره یا فقط برای ما ؟ :/