خوب الان همتون اکثرا دانشجو هستید و یا بودید ویا خواهید شد . تو دانشگاه اکثرا روی کاغذ رو ی درو دیوار و یا تابلو حتما با این عنوان که به یک

همخانه دختر/پسر نیازمنیدم ترجیحا فلان ترم یا فلان شهری یا فلان رشته . خیلی از این آگهی ها صرفا یک دلیل داره اونم اینه که شماره بذارن

یکی بهشون زنگ بزنه و الا ماجراهای آخر .چه دخترش چه پسرش لطفا لطفا به این اگهی ها توجه نکنید وفقط فقط  اگه خواستید خونه پیدا کنید

از یه جای مطمئن یا با همکلاسی های همجنس خود وکسی که خوب میشناسیدش خونه اجاره کنید یا از خوابگاه خود دانشگاه استفاده کنید

و مراقب باشید لطمه نخورید از هم خوابگاهی ها تون . اگه هم خوابگاه خصوصی غیرز دانشگته رفتید در انتخاب چنین خوابگاهی دقت کنید و مراقب

هم اتاقی ها وهم خوابگاهی هاتون باشید .