شمام وقتی تیپ میزنید هیشکی جلوتون رد نمیشه اما یه روز که شلخته اید همه شما رو میبینن؟ یا فقط من اینطوریم :/