هیچ وقت هیچ وقت منت کسی رو نکشید .

هیچ وقت از کسی توقع نداشته باشید براتون کاری رو انجام بده .

هیچ وقت امیدتون به کسی نباشه امیدتون فقط اول به خدا باشه بعد به خودتون و کارتون رو خودتون انجام بدید .

چون ضررش بیش از نفعش هست در مواردی هم اصلا سودی نداره وضرر خالص هست .