اصولا خیلی از زوجهای جوان معتقدن شب عروسی یه شبه وحیفه که خوب برگذارش نکن و در آینده حسرتشو بخورن وبعضی دیگه هم معتقدن

که به جای این خرج اضافی هزینه عروسی پر زرق وبرق رو پس اندار کنن و برای آیندشون پس انداز کنن .خوب حالا نظر شما چیه ؟ با کدوم موافقین 

وچرا ؟