همیشه همیشه باید فقط امیدمون به خدا باشه نه بنده ی خدا ، بنده ی خدا فقط وسیله ست .

کار خوبه خدا درست کنه ، همیشه اون لحظه ای که فکرشم به ذهنت خطور نمیکنه خدا دستت رو میگیره وکمکت میکنه اگه اون کار به صلاحت باشه .

هیچ وقت امیدمون رو به خدا ازدست ندیم :)