سلام بر همگی 

اعیاد شعبانیه بر شما دوستان گرامی  مبارک .