برای کاری از واحدت میری تو محیط پادگان یهو وسط پادگان میبینی کلاه سرت نیست :/


داری میری سر پست رفیقت سر پسته میخوای براش سان بری که یهو بیسیم همراه با پاهات که میبری بالا برای رژه پرتاب میشه به سمت جلو:/


اینکه سرپست خواب بری و اسلحتو بردارن .


اینکه سر پست یکی دیگه حرف بزنه کل پستی ها جریمه بشن


اینکه پوتینتو واکس بزنی بعد بارون بزنه 

اینکه وقتی فکرشم نمیکنی سر یه موضوعی که بی اطلاعی تنبیه بشی .

و...