اینقدر بی مطلبی بهم فشار اورده که کلافه شدم و مجبور شدم بیام  یه قسمت از اهنگارو به عنوان شعر بذارم O_O

حالا همه فکر میکنن ببر بنگال عاشق شده . خیر عاشق نشدیم فقط از بی موضوعیه دیگه مجبور شدیم از این پستا بذاریم :دی