این عکس بچگی یکی از شیطونترین بچه های بیان به اسم المی هست :دی از بچگی انگشت اشارشون اماده فرورفتن در چشو چال دیگران بوده :دی 


ایشونم که معرف حضورتون هستن ؟ ماهی گلیه دیگه :دی 

 همون دکتر غر غروی خودمون دیگه :دی 

البته الان غرغرو شده بچه که بود غر غرو نبود :دی 


ایشونم که گندمی هستن :دی البته گول ضاهرشو نخوریدها از اون گودزیلاهای زمان خودش بوده :دی 

الانم که تخصصش شده انتقاد از برنامه های تلوزیونی :دی + اذیت کردن آبجی کوچیکش :دی 
ایشونم که دیگه خیلی معروفن :دی

محمد حسین خودمونه دیگه :دی خخخخخ از بچگی اتو کشیده ومرتب بودن :دی خخخخخ

به فکر خال و تب عشق یار بودن خخخخخخخ :دی 


ایشونم که معلومه خانم اسرا هستن :دی از این نشونه :/ :دی خخخخخخخ کاملا پیداست دیگه خخخخخخخخ

از بچگی عاشق این :/ بودندی :دی خخخخخخخخخخخخخخخخایشونم بهار جان هستند که سر بزنگاه گیر افتادن و مچشونو هنگام یواشکی غذا خوردن گرفتن  تصویر خودش گویاست :دی 
ایشونم که ام اسی خوشبخت هستند :دی خخخخ

مدیونید اگه فک کنید خودش این باقالی هارو پوست کرده ایشون فقط عکسشو گرفتن :دی خخخخ
ایشون هم که اقا گل هستند خخخخخخخخخخخخخخ

:دی 


امیدوارم خوشتون اومده باشه و رنجیده خاطر وناراحت نشده باشه . دوستانی که باهاشون شوخی کردم پیشاپیش از شما عذر خواهی

میکنم  لطفا از ما رنجیده خاطر نشوید . باتشکر . 


بعدا نوشت : اینم منم  محمد حسین فرستاده  :دی 

http://jazzaab.ir/upload/1/0.610808001313670287_jazzaab_ir.jpg